Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

 
Oferta wydawnicza RODN ”WOM”:

  • „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” – czasopismo o charakterze naukowo-dydaktycznym,
  • publikacje metodyczne i metodologiczne,
  • teksty naukowo-dydaktyczne,
  • materiały konferencyjne i szkoleniowe,
  • druki okolicznościowe.

  logo