Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

 
„CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY”
Czasopismo adresowane głównie do nauczycieli i osób związanych z oświatą. Prezentuje artykuły dotyczące tematyki dydaktyczno-wychowawczej, m.in.: nowoczesne metody kształcenia i wychowania, konspekty lekcji, materiały pokonferencyjne, scenariusze uroczystości, sprawozdania i relacje z ważnych wydarzeń, porady psychologiczno-pedagogiczne, informacje oświatowe. Trzon stanowią rozdziały: „Edukacja artystyczna”, „Edukacja ekologiczna”, „Edukacja historyczna i obywatelska”, „Edukacja europejska”, „Edukacja a języki obce”, „Wychowanie i opieka”, „Dzielimy się doświadczeniami”, „Forum bibliotek i bibliotekarzy”, „Forum poradni psychologiczno-pedagogicznych”, Z życia szkół i placówek oświatowych”. Ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie 800 egzemplarzy.Przekazywane bezpłatnie do szkół oraz placówek oświatowych Częstochowy i okolicznych powiatów.

Kontakt:
Grażyna Bochenkiewicz - redaktor
nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.pl
www: cbo.womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 219

  logo