Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

 
Adres: Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
al. Jana Pawła II 126/130
42-202 Częstochowa
Tel. 34 360 60 14, 360 60 04, wew. 550–553
e-mail: wydawnictwo@womczest.edu.pl
http://wydawnictwo.womczest.edu.pl/

  logo