Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

 
Wydawnictwo jest integralną częścią Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Realizujemy zadania statutowe Ośrodka RODN „WOM” w Częstochowie w służbie nauczycieli i pracowników oświaty, kadry kierowniczej, nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli samorządów zajmujących się oświatą. Współpracujemy z pracownikami nauki, przedstawicielami licznych instytucji i organizacji, nauczycielami: konsultantami, doradcami metodycznymi, bibliotekarzami.
Przyjmujemy zlecenia na usługi poligraficzne, wydawnicze, redakcyjne, kserograficzne.

Wykonujemy usługi:

 • skład i łamanie komputerowe
 • korekta
 • opracowanie graficzne
 • druk offsetowy w pełnym kolorze (do B3)
 • druk cyfrowy (czarny, kolor)

Polecamy:

 • karty indywidualne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • dzienniki praktyk dla szkół i pracy indywidualnej dla poradni
 • druki i rewersy dla bibliotek
 • karty okolicznościowe
 • plakaty, dyplomy
 • kalendarze
 • druki firmowe i okolicznościowe

 
  logo